تعرفه خدمات دفتر ترجمه رسمی آراد

قیمت‌های ذکر شده فقط شامل ترجمه رسمي مدارك و اسناد بوده و شامل هزينه  تاييد توسط قوه قضائيه و وزارت امورخارجه نمی‌باشد.

موسسات توریستی و جهانگردی و آژانس‌های مسافرتی و موسسات مهاجرتی از 15 درصد تخفیف ویژه همکاران برخوردار خواهند شد.