قرارداد‌‌های بازرگانی

ترجمه رسمی انواع قرارداد‌‌های بازرگانی، حقوقی و تجاری جهت شرکت‌ها و موسسات و ادارات

وکالت‌نامه

ترجمه رسمی کلیه‌ی اسناد و مدارک اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسسات و ادارات

بروشور و کاتالوگ

ترجمه متون مربوط به انواع بروشور‌ها، کاتالوگ و تبلیغات فراگیر

ترازنامه‌های مالی

روزنامه رسمی، قرارداد‌های فی‌ما‌بین، ترازنامه‌های مالی، اسناد مالیاتی و غیره

سند مالکیت

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص

 

عدم سوء پیشینه

ارائه معرفی‌نامه جهت نیروی انتظامی، جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری

انواع کتب

توانایی ترجمه انواع کتب در کلیه‌ی رشته‌ها و گرایش‌ها و آماده‌سازی آن برای انتشار

دروس دانشگاهی

ترجمه سر‌فصل دروس دانشگاهی و مقالات

مدارک تحصیلی

برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی

سند ازدواج و طلاق

ترجمه رسمی کلیه‌ی مدارک و اسناد اشخاص حقیقی اعم از شناسنامه، سند ازدواج